paździerzyce wieś

Strona Główna
 
Babcia moja miała nazwisko panieńskie Załotar (lub Zołotar) po mężu Szaber. Szaber Aleksander i Kamila Szaber. z tego co pamiętam w. Paździerzyce, wieś. Województwo nowogródzkie, powiat stołpecki, gmina wiejska Świerżeń, Paździerzyce, wieś. Galeria ze współczesnymi zdjęciami.

Poszukuję wszelkich informacji o rodzinie Daszkiewiczów z Paździerzyc gmina. Wsi należącej do Trojanowskich herbu Szeliga. Wieś nazywała się Sukienowice. Moj dziadek Adolf Malinowski ur. 19 06 1873r wies Orle pow. Poszukuję wszelkich informacji o rodzinie Daszkiewiczów z Paździerzyc gmina Stołpce. Zamieszkania: Paździerzyce/? Rodzice: brak danych. Współmałżonek: brak danych. Dzieci: brak danych. Wspomnienia: 0. Bliscy: 0. Osoby oddające hołd: 1. Tyszyński wyniósłszy się na wieś i szczerze jak słyszałem zajęty gospodarką. z mie-222 wŁadysŁaw szkańcem Paździerzyc, Konstantym Bykowskim. Pasterza nikt nie ma trzymać osobnego, gdzie wszystka wieś pa-sterza chowa. paŹdzierzyc, ył, y, ci. Nieduk. Poei. n. p. Czyje palce paździcrzą. 
 
Links
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates